1Ինչ եք հաշվարկելու
2Պատուհանի պարամետրեր
Նյութ
Պրոֆիլի տիպ
Պրոֆիլի գույն
Ապակե փաթեթի ձևը
Ապակու գույնը
Հակամիջատային ցանց
Բարդ փական
3Պատուհանի պարամետրեր
  • մմ
  • մմ
  • մմ
  • մմ
մմ
3Դուռ
  • մմ
  • մմ
  • մմ
  • մմ
մմ
4Ընդհանուր հաշվարկ
֏
Գինը հաշվարկված է մոտավորապես ավելի ստույգ արձյունք ստանալու համար խնդրում ենք թողնել ձեր տվյալները
Դաշտը պարտադիր է լրացման համար Սխալ Էլ հասցե

Օգտագործման քաղաքականություն

Ալտեք ընկերությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի կայքում ներկայացված տեղեկատվությունները համապատասխանեն իրականությանը:

Հեղինակային իրավունքներ

Այս կայքի և դրա բովանդակության բոլոր իրավունքները, այդ թվում նաև հեղինակային և տվյալների բազայի հանդեպ իրավունքները, պատկանում են Ալտեքին կամ լիցենզավորված են ընկերության կողմից, կամ օգտագործվում են ընկերության կողմից դրանց իրավատերերի կամ օրենքով սահմանած կանոնների համաձայն: Առանց ''Ալտեք'' ընկերության կամ իրավատերերի գրավոր համաձայնության այս կայքի տեքստերի, պատկերների, ապրանքանշանների, կոճակների, ինչպես նաև նշված օբյեկտների խմբերի և համադրությունների օգտագործումը գործարար կամ հասարակական նպատակներով արգելված է:
 Դուք համաձայնում եք օգտագործել այս կայքը միայն օրինական նպատակներով:
Ալտեքն իրեն իրավունք է վերապահում սեփական նպատակներով օգտագործել կայք ուղարկված ցանկացած նյութ, ներառյալ տեքստերն ու պատկերները, կամ հենց այս կայքում, կամ այլկերպ, այդ թվում` գովազդային նպատակներով: Ալտեքն իրեն իրավունք է վերապահում հետևել կայքում ներկայացված նյութերին, խմբագրել դրանք, ինչպես նաև մերժել դրանց հրապարակումը:

Պատասխանատվությունից հրաժարվելը

Մենք գործադրում ենք բոլոր ջանքերը, որպեսզի կայքում հրապարակված տեղեկատվությունները լինեն թարմ, լիարժեք և ճշգրիտ: Սակայն օգտվելով կայքից` դուք համաձայնում եք սույն կանոնակարգում նշված բոլոր պայմանների պահպանմանը, ընդ որում` տվյալ համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում առաջին իսկ անգամ կայքին դիմելիս:
Առանց օրենքով սահմանված ձեր իրավունքների խախտման` կայքը և դրանում ընդգրկված բոլոր տվյալները /տեքստերը, պատկերները, գրաֆիկան, անվանումները, ապրանքանշանները, հղումները, կոճակները և այլն (առանց սահմանափակման)/ տրամադրվում են ՙԻՆՉՊԵՍ ԿԱ՚` հաշվի առնելովհասանելիությունը, առանց ներկայացման ճշգրտության վերաբերյալ որևէ ակնհայտ կամ ենթադրվող երաշխիքների: Մասնավորապես մենք չենք կարող երաշխավորել կայքում ներակայցված տվյալների ճշգրտությունն ու լիարժեքությունը, ինչպես նաև կայքի անխափան աշխատանքը և սերվերների վրա վնասակար ծրագրերի կամ ծրագրային սխալների բացակայությունը:
ՙՙԱլտեք՚՚ ընկերությունն ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում կայքի տեղեկատվության կամ դրանում ներկայացված արտադրանքի օգտագործման արդյունքում առաջացած վնասների համար, այդ թվում` առանց որևէ սահմանափակման, ուղիղ կամ միջնորդված վնասը, կամ վնասը, որը ծագել է տվյալների օգտագործման կամ դրանց կորուստի հետևանքով, այդ թվում համաձայնագրի պայմանների իրականացման արդյունքում, անփութության կամ դիտավորյալ գործողությունների արդյունքում:
Սույն կանոններում ներառված բոլոր պնդումներին հակառակ, մենք հրաժարվում ենք կայքի ֆունկցիոնալության և հասանելիության խախտումների համար պատասխանատվությունից:

Ապրանքային նշաններ

 Կայքում հիշատակվող բոլոր այլ ապրանքանիշները, ապրանքները, ծառայությունները, ընկերությունների անվանումները հանդիասնում են համապատասխան իրավատերերի ապրանքանշաններ կամանուններ: ՙԱլտեք Քոմփանի՚-ն այլ անձանց, բացի իրավատերերից, չի թույլատրում օգտագործել դրանք: Ցանկացած նման օգտագործում կարող է դիտարկվել որպես իրավատերերի իրավունքների խախտում:

Արտաքին հղումներ

 Կայքում հիշատակվող բոլոր այլ ապրանքանիշները, ապրանքները, ծառայությունները, ընկերությունների անվանումները հանդիսանում են համապատասխան իրավատերերի ապրանքանշաններ կամ անուններ: Ալտեքն այլ անձանց, բացի իրավատերերից, չի թույլատրում օգտագործել դրանք: Ցանկացած նման օգտագործում կարող է դիտարկվել որպես իրավատերերի իրավունքների խախտում:  
Ծրագրային լուծումների համար պատասխանատվությունից հրաժարվելը

Իրավասություն

Սույն Կանոնների մեկնաբանումը կատարվում է ՀՀ օրենսդրության համաձայն: Դրանց վերաբերող վիճահարույց բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն բացառապես ՀՀ դատական մարմիններում:

Եթե թվարկված պայմաններից ցանկացած մեկը անօրինական, սխալ կամ պահպանման ոչ ենթակա դիտարկվի այն պետության օրենսդրության համաձայն, որտեղ դրանք գործելու են, այն պետք է հեռացվի տվյալ համաձայնագրից: Ընդ որում օգտագործման բոլոր մնացած կանոնները պահպանում են իրենց իրավական ուժը:

Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխություն կատարել տվյալ կանոների մեջ` հրապարակելով դրանք այս կայքում:

Եթե դուք ամբողջությամբ և լիովին համաձայն չեք տվյալ կանոնների հետ, ապա պետք է անմիջապես դադարեցնեք տվյալ կայքից օգտվելը: