1Ինչ եք հաշվարկելու
2Պատուհանի պարամետրեր
Նյութ
Պրոֆիլի տիպ
Պրոֆիլի գույն
Ապակե փաթեթի ձևը
Ապակու գույնը
Հակամիջատային ցանց
Բարդ փական
3Պատուհանի պարամետրեր
  • մմ
  • մմ
  • մմ
  • մմ
մմ
3Դուռ
  • մմ
  • մմ
  • մմ
  • մմ
մմ
4Ընդհանուր հաշվարկ
֏
Գինը հաշվարկված է մոտավորապես ավելի ստույգ արձյունք ստանալու համար խնդրում ենք թողնել ձեր տվյալները
Դաշտը պարտադիր է լրացման համար Սխալ Էլ հասցե

Գաղտնիության քաղաքականություն

Այս կայքի գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանված է սույն փաստաթղթով, ինչպես նաև Դրույթներով և պայմաններով:
Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է «Ալտեքի» ծառայություններից օգտվելիս Ձեր տրամադրած ցանկացած տեղեկության «Ալտեքի» կողմից օգտագործման և պաշտպանման կարգը: «Ալտեքն» ապահովում է Ձեր գաղտնիության պաշտպանությունը:
Այս կայքից օգտվելիս Ձեր նույնականացման համար Ձեզնից որոշակի ինֆորմացիա պահանջվելու դեպքում կարող եք վստահ լինել, որ այն կօգտագործվի բացառապես սույն գաղտնիության քաղաքականության համաձայն կարգով: «ՇոփԻնն» կարող է երբեմն փոփոխել սույն քաղաքականությունը՝ թարմացնելով այս էջը: Պետք է ժամանակ առ ժամանակ այցելել այս էջը՝ ստուգելով՝ արդյոք փոփոխությունները գոհացնում են Ձեզ: Սույն քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի հուլիսի 1-ից:
 

Հավաքվող տեղեկությունները

Մենք կարող ենք հավաքել հետևյալ տեղեկությունները՝
· անունը և աշխատանքի բնույթը,
 
· կոնտակտային տվյալներ, այդ թվում՝ էլեկտրոնային հասցեն,
· ընդհանուր տվյալներ, օրինակ՝ նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները,
· փոստային հասցե, փոստային դասիչ
· հաճախորդների հարցումների և/կամ առաջարկների համար կարևոր այլ տեղեկություններ:
 

Ինչպես են օգտագործվում հավաքված տեղեկությունները

Նշված տեղեկությունները պահանջվում են Ձեր կարիքները հասկանալու և Ձեզ մատուցվող ծառայության լավագույն որակն ապահովելու համար, ինչպես նաև հետևյալ մասնավոր պատճառներով.
· Ներքին գրանցումների վարում.
· Տեղեկությունները կարող են օգտագործվել մեր պրոդուկտներն ու ծառայությունները բարելավելու նպատակով.
· Մենք կարող ենք պարբերաբար նոր պրոդուկտների, հատուկ առաջարկների և մեր կարծիքով Ձեզ հետաքրքրող այլ տեղեկությունների մասին տեղեկատվական նամակներ ուղարկել Ձեր տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեին.
· Ժամանակ առ ժամանակ մենք կարող ենք Ձեր տվյալներն օգտագործել նաև շուկայական հետազոտությունների նպատակով էլեկտրոնային փոստի, հեռախոսի, ֆաքսի կամ փոստի միջոցով Ձեզ հետ կապ հաստատելու համար.
· Ձեր տեղեկությունները կարող են օգտագործվել կայքը Ձեր հետաքրքրություններին համապատասխան կարգավորելու նպատակով.
· Մենք կարող ենք տրամադրել Ձեր տեղեկությունները երրորդ կողմ հանդիսացող մեր գործընկերներին՝ մարքեթինգային կամ գովազդային նպատակներով.
· Ձեր տեղեկությունները երբեք չեն վաճառվի:
 

Անվտանգություն

Մենք պարտավորվում ենք ապահովել Ձեր տեղեկությունների անվտանգությունը: Դրա չթույլատրված հասանելիությունը կամ տարածումը բացառելու նպատակով մենք համադրել ենք համապատասխան ֆիզիկական, էլեկտրոնային և մեթոդական ընթացակարգերը՝ առցանց հավաքած տեղեկությունները երաշխավորելու և անվտանգ դարձնելու համար:
 

Ուրիշ կայքերի հղումներ

Մեր կայքը կարող է հղումներ պարունակել, որոնք Ձեզ թույլ կտան հեշտությամբ Ձեզ հետաքրքրող այլ կայքեր այցելել: Այդուհանդերձ, այդ հղումների միջոցով մեր կայքից Ձեր հեռանալուց հետո խնդրում ենք նկատի առնել, որ մենք որևէ վերահսկողություն չենք իրականացնում մյուս կայքի նկատմամբ: Հետևաբար մենք չենք կարող պատասխանատու լինել այն տեղեկությունների պաշտպանության և գաղտնիության համար, որոնք Դուք հաղորդում եք մյուս կայքերում, և այդ կայքերը չեն ղեկավարվում սույն գաղտնիության քաղաքականությամբ: Դուք պետք է ուշադիր լինեք և ծանոթանաք համապատասխան կայքում կիրառվող գաղտնիության պայմաններին: