1Ինչ եք հաշվարկելու
2Պատուհանի պարամետրեր
Նյութ
Պրոֆիլի տիպ
Պրոֆիլի գույն
Ապակե փաթեթի ձևը
Ապակու գույնը
Հակամիջատային ցանց
Բարդ փական
3Պատուհանի պարամետրեր
  • մմ
  • մմ
  • մմ
  • մմ
մմ
3Դուռ
  • մմ
  • մմ
  • մմ
  • մմ
մմ
4Ընդհանուր հաշվարկ
֏
Գինը հաշվարկված է մոտավորապես ավելի ստույգ արձյունք ստանալու համար խնդրում ենք թողնել ձեր տվյալները
Դաշտը պարտադիր է լրացման համար Սխալ Էլ հասցե

Ապակյա ծածկեր

Ապակյա ծածկեր
Ժամանակակից ճարտարապետության մեջ ապակյա տանիքները ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում` շնորհիվ եզակի էֆեկտների և հնարավորությունների, որոնք կիրառվում են նոր շենքերի, սեփական տների շինարարության մեջ:
Մշակված ապակու ժամանակակից տեսակները թույլ են տալիս ընդլայնել ծածկերի կիրառումը տանիքածածկման կառույցների ստեղծման գործում:
Առաջատար տեխնոլոգիաների ներդրման արդյունքում, ապակե տանիքները ենթադրում են բոլորովին նոր հատկություններ և պահանջներ անվտանգության, տեխնիկական հնարավորությունների, էսթետիկության, էներգախնայողության տեսանկյունից: